Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Vážime si Vašu dôveru a kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, údajov pri ich spracovaní. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.open-sport.sk Michael Novák, so sídlom Veřovice 29, 742 73 prehlasuje, že všetky osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.


Správca osobných údajov:

Michael Novák
Veřovice 29, 742 73
Czech Republic

IČO: 02779111
DIČ: CZ8504275439

email: info@open-sport.cz
telefón: +420 733 570 743

1. Spracovanie a zhromažďovanie údajov pri registrácii alebo objednávke

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame pri Vašu registráciu alebo pri Vašu objednávke tovaru.

 • Meno a kontaktné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, štát, telefón, email, bankové spojenie pri platbe bankovým prevodom
 • Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy (záznamy o nakúpených produktoch, správy o poskytnutých službách)
 • Pri registrácii zhromažďujeme prihlasovacie údaje (prihlasovacie mená a heslá), ku skutočnému heslu nemáme prístup
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach Open-Sport.sk

2. Spracovanie a zber údajov pre vnútorné a štatistické účely

Údaje, ktoré spracovávame a zhromažďujeme pre zlepšenie a optimalizáciu obsahu našej internetovej stránky. Štatisticky sa zhromažďujem a vyhodnocujú session dáta (údaje o reláciu) a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky. Tieto údaje zostávajú na webových stránkach výhradne v anonymnej podobe.

 • IP-adresa
 • dátum a čas prístupu
 • zobrazený súbor
 • množstvo odoslaných dát
 • URL adresa odkazujúce webové stránky
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky

3. Účely spracovania osobných údajov

Za akým účelom spracovávame a zhromažďujeme Vaše osobné údaje.

3.1. Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb objednaných prostredníctvom

 • internetových stránok www.open-sport.sk
 • mobilné aplikácie
 • emailom alebo telefonicky

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods.1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR a oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

3.2. Spracovanie údajov na účely realizácie platby

Vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb odovzdávame príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb na základe zmluvy.

3.3. Upozornenie na dostupnosť tovaru

Ak využijete služby "Strážny pes", spracujeme na základe Vášho súhlasu Vaše osobné údaje pre stráženie dostupnosti Vami vybraného tovaru.

3.4.  Zákaznícka podpora, komunikácia

 • zabezpečenie zákazníckeho servisu
 • odstránenie problému pri plnení kúpnej zmluvy
 • kontakt formou telefónu alebo emailu pri probléme s vybavením objednávky

3.5. Marketingové ponuky

 • obchodné oznámenia
 • reklamné materiály
 • prieskum trhu
 • ponuky produktov

V prípade, že súhlasíte pred odoslaním objednávky so zasielaním noviniek na email, súhlasíte týmto s použitím Vašich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, prieskumu trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa, nie však častejšie ako 1x týždenne.

Súhlas podľa tohto odseku môžete kedykoľvek písomne odvolať na adrese info@open-sport.cz

3.6. Súbory cookies

V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach www.open-sport.sk. Cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení a sú používané vo Vašom prehliadači. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť na Vami vybrané typy. Podľa údajov cookies Vás nemožno identifikovať.

4. Zabezpečenie osobných údajov

4.1. Internetové stránky open-sport.cz sú zabezpečené kódovacím systémom SSL (secure socket layer). Všetky osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Naše internetové stránky a ostatné počítačové systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu, a tiež proti prístupu, zmenám a spracovanie Vašich údajov nepovolanými osobami.

4.2. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

4.3. Prístup do Vášho zákazníckeho účtu je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. Chceli by sme Vás týmto upozorniť, aby ste so svojimi prístupovými údajmi zaobchádzali ako s dôvernými a nechali ste ich tretím osobám. Po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom účte vždy zavrite okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi.

5. Doba spracovania osobných údajov

5.1. Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ internetových stránok Michael Novák ako správcu je povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr.faktúru vystavenej prevádzkovateľom Michaelom Novákom sú v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

5.2. Súhlas pre upozornenie na dostupnosť tovaru zostáva v platnosti do doby odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však po dobu 1 roka alebo do jeho odvolania.

5.3. Súhlas s marketingovými ponukami je platný do Vášho odvolania.

5.4. Komunikácia a súťaže sú uchovávané po dobu 2 rokov

V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

6. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje sú sprístupnené iba prevádzkovateľovi internetových stránok open-sport.sk a v rozsahu nevyhnutne potrebnom spracovateľom. Iným osobám osobné údaje neposkytujeme.

V prípade nariadenia príslušných orgánov sme povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie o spracúvaných osobných údajoch (napr. Z dôvodu trestného stíhania).

Spracovatelia vykonávajú pre správcov spracovanie osobných údajov na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. Všetky spracovateľa vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečí technickú a organizačnú ochranu nami odovzdávaných osobných dát.

Medzi Spracovateľ internetového obchodu open-sport.sk patria:

 • Heureka.cz - prevádzkovateľ portálu Heureka.cz spracováva a používa e-mailovej adresy výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod open-sport.sk zapojený. Vaša e-mailové adresy sú uchovávané po dobu zaradení do programu Overené zákazníkmi až do doby, keď vyjadríte svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz
 • Seznam.cz - prevádzkovateľ spoločnosti Seznam.cz zbiera informácie o cookie, URL, IP adrese na účely lepšie cielenej reklamy. V prípade dynamického retargeting kód posiela ešte informáciu o Itemid navigačného produktu a prípadne prezerané kategórii. Tieto údaje nie sú nijako spojená s osobnými údajmi užívateľov
 • Google Analytics, Google Adwords - spoločnosť Google používa cookies, ktoré umožňujú analýzu užívania webové stránky, tzn. vyhodnotenie Vášho užívania webovej stránky, zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach.
 • Facebook - používame technológiu Facebook na prispôsobenie obsahu a reklamy a poskytovanie funkcií sociálnych médií. Technológia Facebook je dostupná len na základe Vášho udeleného súhlasu.
 • Poskytovatelia poštových a prepravných služieb - prepravnej spoločnosti PPL, Geis, DPD a poštové služby Slovenskej pošty používajú Vaše osobné údaje len za účelom plnenia zmluvy v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov
 • Poskytovateľ zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (shop5.cz, cesky-hosting.cz)
 • Externí spolupracovníci a dodávatelia - prevádzkovateľ webových stránok open-sport.sk poskytuje externým spolupracovníkom (služby účtovný) a dodávateľom Vaše osobné údaje len za účelom plnenia zmluvy v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov

7. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR - kedykoľvek si u nás môžete vyžiadať prístup k Vaším osobným údajom
 • právo opravovať Vaše osobné údaje podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 GDPR - Vaše osobné údaje si môžete aktualizovať alebo opraviť, obmedziť ich spracovanie
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), c) - f) GDPR
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo sa informovať o údajoch uložených k Vašej osobe - môžete po nás požadovať informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame a za akým účelom
 • právo odvolať svoj už udelený súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Ak by podľa zákonných predpisov nebolo vymazanie prípustné, budú Vaše údaje zablokované tak, aby boli prípustné len z dôvodov ustanovených kogentnými zákonnými predpismi.

8. Odkazy

Internetové stránky open-sport.sk obsahujú aj odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami, ktoré majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ internetových stránok open-sport.sk nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za Vami poskytnuté informácie, materiál, produkty alebo služby zahrnuté a prístupné prostredníctvom týchto webových stránok.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zaškrtnutím súhlasu a odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

9.2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2018.

Kontakt

K uplatňovaní svojich uvedených práv v bode 7. na odvolanie súhlasu, na informácie, na vymazanie, zablokovanie a opravu Vašich osobných údajov sa prosím obráťte:

emailom na adresu: info@open-sport.cz

alebo poštou na adresu: OPEN-SPORT.sk, Michael Novák, Veřovice 29, 742 73, Czech Republic